‘The belief that one’s own view of reality, is the
only reality is the most dangerous of all delusions’
- Paul Watzlawick
 

Visie

In Papageno wordt gewerkt vanuit een systeemtheoretische visie. De systeemtherapie gaat er van uit dat je deels bent wie je bent door de context waarin je bent opgegroeid. Met context bedoelen we hier: het gezin waaruit je afkomstig bent, je huidige sociale context maar ook de medische, juridische, economische een maatschappelijke context waarin jij je bevindt.

Menselijke moeilijkheden worden in de systeemtherapie niet beschouwd als louter individuele fenomenen.

In onze gezamenlijke zoektocht naar verandering proberen we jouw hulpvragen in verband te brengen met die verschillende relationele contexten. De therapie richt zich op het geven van nieuwe betekenissen aan problemen en conflicten in je leven.

Twee belangrijke zaken die we proberen te activeren zijn hoop en ontschuldiging

Papageno verwijst naar de vogelvanger van de opera ‘de toverfluit’. Papageno is een vogelvanger en bekleedt de komische rol in de opera. Hij is een bangerik en begrijpt niet alles onmiddellijk, hij is onhandig, spreekt als hij beter zou zwijgen, liegt, ... .

Papageno heeft wel een goed hart en wordt hiervoor beloond: hij vindt uiteindelijk het meisje van zijn dromen, Papagena. Bekend is hun wederzijdse liefdesverklaring in het duet Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena!
© 2019 - Stefanie Holvoet - info@papageno-counseling.be - 0479/96.41.18 - 051/22.69.95