Ontwikkelingsbegeleiding

Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

In Papageno kunt u terecht voor ontwikkelingsmoeilijkheden zoals bv. liegen, stelen, opstandigheid, spijbelen, verlegenheid, gebrek aan weerbaarheid, slordigheid, storen, … allemaal gedragingen die ouders en kinderen, jongeren en adolescenten in de problemen kunnen brengen.

Familiale problemen, problemen met leeftijdsgenoten, zondebok- en uitstotingsverschijnselen, problemen met leerkrachten, conflicten, isolement, ... .

Leermoeilijkheden, vertraagde ontwikkeling, faalangst, keuzeproblemen, motivatieproblemen, schoolmoeheid, concentratieproblemen, ... .

Ongewone gezinssituaties, handicap en andere zichtbare beperkingen, migratieproblematiek.

In Papageno hebben we bijzondere aandacht voor:

  • Ouderschap bij nieuw samengestelde gezinnen
  • Kinderen van ouders met psychische problemen
  • Broer/ zus van kind met handicap, chronische ziekte, verslaving of psychische problematiek.

Papageno verwijst naar de vogelvanger van de opera ‘de toverfluit’. Papageno is een vogelvanger en bekleedt de komische rol in de opera. Hij is een bangerik en begrijpt niet alles onmiddellijk, hij is onhandig, spreekt als hij beter zou zwijgen, liegt, ... .

Papageno heeft wel een goed hart en wordt hiervoor beloond: hij vindt uiteindelijk het meisje van zijn dromen, Papagena. Bekend is hun wederzijdse liefdesverklaring in het duet Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena!
© 2019 - Stefanie Holvoet - info@papageno-counseling.be - 0479/96.41.18 - 051/22.69.95